آدرس محل کسب خود را دقیق ذکر کنید.
در متن بالا برای پیدا کردن آدرس تایپ کنید مثلا (رسالت تهران) و یا اگر در محل آگهی هستید روی دکمه موقعیت یاب کلیک کنید
یک آدرس ایمیل وارد کنید . کاربران این ایمیل را نخواهند دید و صرفا با این آدرس با شما ارتباط برقرار خواهند کرد.
یک مجموعه را تایپ کنید برای مثال(رستوران)